Không chỉ Apple, người dùng kiện cả CEO Tim Cook vì làm chậm iPhone

Tim Cook - CEO của Apple.
Tim Cook - CEO của Apple.
Tim Cook - CEO của Apple.