Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Apple xin lỗi vì làm chậm iPhone cũ, giảm 2/3 giá pin