Apple xin lỗi vì làm chậm iPhone cũ, giảm 2/3 giá pin