iPhone X 'cháy hàng' tại quê nhà của Samsung

iPhone X. Ảnh: Geeky Gadgets
iPhone X. Ảnh: Geeky Gadgets
iPhone X. Ảnh: Geeky Gadgets