Face ID trên iPhone X ngừng hoạt động, lỗi tại camera sau

Camera sau và Face ID không hoạt động được trên một số sản phẩm iPhone X.
Camera sau và Face ID không hoạt động được trên một số sản phẩm iPhone X.