iPhone X SE sẽ có RAM 3 GB, giá khoảng 700-800 USD?

Ba mẫu iPhone được cho là sẽ ra mắt trong năm nay. Ảnh: Forbes.
Ba mẫu iPhone được cho là sẽ ra mắt trong năm nay. Ảnh: Forbes.
Ba mẫu iPhone được cho là sẽ ra mắt trong năm nay. Ảnh: Forbes.