Đầu tư tỉ USD, "ông lớn" viễn thông Việt khiến đối thủ ở Myanmar vò đầu bứt tai

Cách bán hàng rất "dị" cũng có thể là lý do nhà mạng Việt thành công tại nước ngoài.
Cách bán hàng rất "dị" cũng có thể là lý do nhà mạng Việt thành công tại nước ngoài.