Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cùng đặt Samsung Galaxy Note 7 và Galaxy S7 edge lên bàn cân: “Huynh đệ tương tàn?“