Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Con trai nghịch làm iPhone của mẹ bị khóa đến 47 năm

Nguồn: cgtn.com.
Nguồn: cgtn.com.