Con trai nghịch làm iPhone của mẹ bị khóa đến 47 năm

Nguồn: cgtn.com.
Nguồn: cgtn.com.
Nguồn: cgtn.com.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM