Apple cố tình làm chậm các dòng iPhone cũ: Căn cứ nào xử lý?

Việc không cung cấp các nguy cơ khi khách hàng cập nhật iOS mới cho điện thoại iPhone đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Ảnh: PV
Việc không cung cấp các nguy cơ khi khách hàng cập nhật iOS mới cho điện thoại iPhone đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Ảnh: PV
Việc không cung cấp các nguy cơ khi khách hàng cập nhật iOS mới cho điện thoại iPhone đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM