Chuyển mạng giữ số: Lỡ nhịp đầu năm?

Chụp tại cửa hàng sim số trên phố Kim Mã (Hà Nội) ngày 21.12. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chụp tại cửa hàng sim số trên phố Kim Mã (Hà Nội) ngày 21.12. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chụp tại cửa hàng sim số trên phố Kim Mã (Hà Nội) ngày 21.12. Ảnh: HẢI NGUYỄN