Bản tin nóng công nghệ: Note 7 “khoác áo” Note FE tái xuất; Cáp quang biển AAG lại gặp sự cố

Cáp AAG gặp sự cố lần thứ 5 (ảnh: ICTNews.vn)
Cáp AAG gặp sự cố lần thứ 5 (ảnh: ICTNews.vn)