Vĩnh Phúc giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân

Ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải sang) trao đổi tại buổi đối thoại.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải sang) trao đổi tại buổi đối thoại.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải sang) trao đổi tại buổi đối thoại.Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM