Tuyên dương 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc: Vì cuộc sống của người lao động, vì quyền lợi giai cấp công nhân

Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Sơn Tùng.
Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Sơn Tùng.
Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top