70 Chủ tịch CĐCS được tuyên dương: Trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ CBCĐ Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Lễ Tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ I.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Lễ Tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ I.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Lễ Tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ I.
Lên top