Trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trần Thị Minh. Ảnh: NT
CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trần Thị Minh. Ảnh: NT
CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trần Thị Minh. Ảnh: NT
Lên top