Trao tặng 25 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Hương Nộn

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng vở cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng vở cho các em học sinh nghèo vượt khó.