Quan tâm, chăm lo, không để công nhân không có tết

Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao quà tết cho công nhân lao động. Ảnh: P.V
Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao quà tết cho công nhân lao động. Ảnh: P.V
Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao quà tết cho công nhân lao động. Ảnh: P.V