Trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm 2 nhà “Mái ấm Công đoàn”

Trao tiền hỗ trợ cho chị Quế
Trao tiền hỗ trợ cho chị Quế