Tranh chấp lao động giảm có vai trò rất lớn của chủ tịch công đoàn cơ sở

Ông Mai Đức Chính và bà Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng Chủ tịch CĐ cơ sở được tuyên dương.
Ông Mai Đức Chính và bà Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng Chủ tịch CĐ cơ sở được tuyên dương.
Ông Mai Đức Chính và bà Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng Chủ tịch CĐ cơ sở được tuyên dương.
Lên top