CĐ CÁC KCX - CN TPHCM:

150 công đoàn cơ sở triển khai chương trình “Gạo sạch cho công nhân”

Đoàn viên, người lao động mua gạo giá ưu đãi theo chương trình "Gạo sạch cho công nhân"
Đoàn viên, người lao động mua gạo giá ưu đãi theo chương trình "Gạo sạch cho công nhân"
Đoàn viên, người lao động mua gạo giá ưu đãi theo chương trình "Gạo sạch cho công nhân"
Lên top