“Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Chấn (Yên Bái) tặng quà nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS Hợp tác xã Kiến Thuận. Ảnh: H.L
Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Chấn (Yên Bái) tặng quà nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS Hợp tác xã Kiến Thuận. Ảnh: H.L
Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Chấn (Yên Bái) tặng quà nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS Hợp tác xã Kiến Thuận. Ảnh: H.L
Lên top