Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao bằng khen cho các doanh nghiệp có mô hình, việc làm thiết thực chăm lo tốt đời sống NLĐ. Ảnh: ĐINH NHIỀU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao bằng khen cho các doanh nghiệp có mô hình, việc làm thiết thực chăm lo tốt đời sống NLĐ. Ảnh: ĐINH NHIỀU