Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động: Đối thoại để hiểu nhau hơn

CNLĐ trình bày ý kiến của mình tại một buổi đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: PV
CNLĐ trình bày ý kiến của mình tại một buổi đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: PV
CNLĐ trình bày ý kiến của mình tại một buổi đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: PV
Lên top