Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 29 đoàn viên ở Quảng Nam

Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 29 đoàn viên thuộc Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 29 đoàn viên thuộc Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 29 đoàn viên thuộc Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top