Tập trung mọi nguồn lực phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên phải) thăm Công ty và công nhân lao động Công ty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) tháng 2 năm 2021. Ảnh: Bùi Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên phải) thăm Công ty và công nhân lao động Công ty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) tháng 2 năm 2021. Ảnh: Bùi Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên phải) thăm Công ty và công nhân lao động Công ty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) tháng 2 năm 2021. Ảnh: Bùi Việt Lâm
Lên top