TPHCM vận động nguồn lực hỗ trợ lao động tự do không có tạm trú

Lao động tự do không có tạm trú ở TPHCM đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.  Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do không có tạm trú ở TPHCM đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do không có tạm trú ở TPHCM đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Anh Tú
Lên top