Nghệ An: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Việt – Úc

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Việt Úc. Ảnh: Quang Đại
Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Việt Úc. Ảnh: Quang Đại
Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Việt Úc. Ảnh: Quang Đại
Lên top