Thái Nguyên chưa có trường mầm non trong các khu công nghiệp