Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thái Nguyên chưa có trường mầm non trong các khu công nghiệp