TCty Thép Việt Nam - CTCP trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho NLĐ khó khăn

Đồng chí Vương Duy Khánh (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch CĐ Vnsteel - CTCP, trao quà, hỗ trợ cho gia đình anh Khanh. Ảnh: T.H
Đồng chí Vương Duy Khánh (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch CĐ Vnsteel - CTCP, trao quà, hỗ trợ cho gia đình anh Khanh. Ảnh: T.H
Đồng chí Vương Duy Khánh (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch CĐ Vnsteel - CTCP, trao quà, hỗ trợ cho gia đình anh Khanh. Ảnh: T.H
Lên top