CĐ TCty Thép Việt Nam - CTCP: Khánh thành nhà ăn ca cho NLĐ Công ty CP cơ khí gang thép

Người lao động đang chọn những món ăn phù hợp cho mình tại nhà ăn. Ảnh: X.K
Người lao động đang chọn những món ăn phù hợp cho mình tại nhà ăn. Ảnh: X.K
Người lao động đang chọn những món ăn phù hợp cho mình tại nhà ăn. Ảnh: X.K
Lên top