COVID-19 “thổi bay” 1,2 triệu chỗ làm việc:

Tăng cường các biện pháp kết nối việc làm cho người lao động

Đông đảo người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Đông đảo người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Đông đảo người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Lên top