Các vụ ngừng việc liên quan đến tiền lương:

Công đoàn vào cuộc giải quyết hiệu quả

Công nhân Công ty Unipax Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ngừng việc ngày 14.2, đến nay đã làm việc trở lại bình thường. Ảnh: PV
Công nhân Công ty Unipax Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ngừng việc ngày 14.2, đến nay đã làm việc trở lại bình thường. Ảnh: PV
Công nhân Công ty Unipax Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ngừng việc ngày 14.2, đến nay đã làm việc trở lại bình thường. Ảnh: PV
Lên top