LĐLĐ Quảng Trị: Ủng hộ 1,8 tỉ đồng góp phần chống dịch COVID-19

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thừa uỷ quyền trao Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND tỉnh cho 10 công nhân viên chức lao động tiêu biểu có thành tích trong học tập, nghiên cứu, góp phần xây dựng quê hương. Ảnh: LĐLĐ.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thừa uỷ quyền trao Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND tỉnh cho 10 công nhân viên chức lao động tiêu biểu có thành tích trong học tập, nghiên cứu, góp phần xây dựng quê hương. Ảnh: LĐLĐ.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thừa uỷ quyền trao Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND tỉnh cho 10 công nhân viên chức lao động tiêu biểu có thành tích trong học tập, nghiên cứu, góp phần xây dựng quê hương. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top