Sơn La: 700 công nhân viên chức lao động được khám, phát thuốc miễn phí

LĐLĐ tỉnh Sơn La chuyển trao 300 đơn vị từ thuốc từ Quỹ Tấm lòng vàng - Lao động cho Trạm y tế xã Hua Trai.
LĐLĐ tỉnh Sơn La chuyển trao 300 đơn vị từ thuốc từ Quỹ Tấm lòng vàng - Lao động cho Trạm y tế xã Hua Trai.
LĐLĐ tỉnh Sơn La chuyển trao 300 đơn vị từ thuốc từ Quỹ Tấm lòng vàng - Lao động cho Trạm y tế xã Hua Trai.
Lên top