LĐLĐ TP Hải Phòng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố tặng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố tặng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố tặng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.
Lên top