Quảng Trị: Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ông Nguyễn Bá Lưu-Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh trao quyết định thành lập CĐCS cho Chủ tịch CĐCS  lâm thời. Ảnh: Thu Hiền.
Ông Nguyễn Bá Lưu-Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh trao quyết định thành lập CĐCS cho Chủ tịch CĐCS lâm thời. Ảnh: Thu Hiền.
Ông Nguyễn Bá Lưu-Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh trao quyết định thành lập CĐCS cho Chủ tịch CĐCS lâm thời. Ảnh: Thu Hiền.
Lên top