Quảng Bình: Giao hữu thể thao để vận động ủng hộ người lao động khó khăn

Các doanh nghiệp và các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Các doanh nghiệp và các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Các doanh nghiệp và các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top