Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an ký kết quy chế phối hợp:

Phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Sơn Tùng