Phục hồi gấp lực lượng lao động các ngành chủ lực của nông nghiệp

Lao động ngành chế biến, xuất khẩu đồ gỗ. Ảnh: Vũ Long
Lao động ngành chế biến, xuất khẩu đồ gỗ. Ảnh: Vũ Long
Lao động ngành chế biến, xuất khẩu đồ gỗ. Ảnh: Vũ Long
Lên top