Phú Thọ: Sắp xếp, ổn định cán bộ CĐCS Cty thương mại Vina Kyung Seung

Công nhân Công ty thương mại Vina Kyung Seung. Ảnh minh họa: Báo Phú Thọ.
Công nhân Công ty thương mại Vina Kyung Seung. Ảnh minh họa: Báo Phú Thọ.