Phối hợp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ngành BHXH sẽ căn cứ vào dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển đối tượng tham gia tại các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Ngành BHXH sẽ căn cứ vào dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển đối tượng tham gia tại các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Ngành BHXH sẽ căn cứ vào dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển đối tượng tham gia tại các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Lên top