Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Lý dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 107

PCT Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị
PCT Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị
PCT Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị