Phát triển phong trào thể thao trong doanh nghiệp vốn nước ngoài

Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Bình Phạm Thị Thắng tặng hoa cho CĐ Cty Poong Shin Vina vì đã tổ chức tốt phong trào thể thao cho CNLĐ. Ảnh: BM
Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Bình Phạm Thị Thắng tặng hoa cho CĐ Cty Poong Shin Vina vì đã tổ chức tốt phong trào thể thao cho CNLĐ. Ảnh: BM
Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Bình Phạm Thị Thắng tặng hoa cho CĐ Cty Poong Shin Vina vì đã tổ chức tốt phong trào thể thao cho CNLĐ. Ảnh: BM
Lên top