Phát triển Cty trở thành kiểu mẫu chăm lo đời sống công nhân lao động

Ông Park Yen Cha nhận bức tranh lưu niệm do Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng
Ông Park Yen Cha nhận bức tranh lưu niệm do Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng
Ông Park Yen Cha nhận bức tranh lưu niệm do Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng
Lên top