Phát động “Tháng Công nhân” Quảng Ninh 2019

Các điển hình xuất sắc trong phong trào “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các điển hình xuất sắc trong phong trào “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các điển hình xuất sắc trong phong trào “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top