Phát động Cuộc vận động Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đồng chí Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - phát biểu chỉ đạo tại cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - phát biểu chỉ đạo tại cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - phát biểu chỉ đạo tại cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top