LĐLĐ quận Hải Châu (TP Đà Nẵng):

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Ông Ngô Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân ở địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: H.Vinh
Ông Ngô Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân ở địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: H.Vinh
Ông Ngô Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân ở địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: H.Vinh
Lên top