Phấn đấu 100% đơn vị Khối thi đua hoàn thành các chỉ tiêu

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu. Ảnh: Hải Anh
Lên top