Gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo

Tại Việt Nam, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Hải Anh
Tại Việt Nam, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Hải Anh
Tại Việt Nam, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Hải Anh
Lên top