Phải có mô hình hiệu quả cho Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) nghe đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN - báo cáo việc xây dựng mô hình Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) nghe đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN - báo cáo việc xây dựng mô hình Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) nghe đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN - báo cáo việc xây dựng mô hình Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam. Ảnh: Xuân Trường
Lên top